Aktualitātes

atpakaļ
13.07.2012.

Augustā notiks radošās industrijas kursi prakses vadītāju profesionālajai un pedagoģiskajai pilnveidei

Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība un Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs kā turpinājumu šī gada sākumā aizsāktajai tēmai par radošajām industrijām un to nozīmi izglītībā, augustā organizē kursus "Radošās industrijas aspekti prakses vadītāju profesionālajai un pedagoģiskajai pilnveidei mūzikas izglītībā" un "Radošās industrijas aspekti prakses vadītāju profesionālajai un pedagoģiskajai pilnveidei mākslas izglītībā".

Par kursu lektoriem esam aicinājuši  Vitu Brakovsku - mārketinga un inovāciju speciālisti, biedrības Zināšanu un inovāciju sabiedrība valdes locekli, Ilzi Salenieci - Britu padomes Latvijā vadītāju, Gunu Zučiku - skaņu ierakstu kompānijas Prāta vētra starptautisko attiecību menedžeri, dizaina studijas Sampling dibinātājus un līdzīpašniekus, arhitekti un dizaineri Lieni Jākobsoni un arhitektu Mantenu Devrīntu (Manten Devriendt, Beļģija), Lieni Kuplo - biznesa inkubatora Creative Andrejsala projektu vadītāju, Evelīnu Ozolu - arhitekti un urbānisti, Kasparu Lielgalvi - mākslinieku, radošās apvienības Totaldobže vadītāju un citus.

Kursu modelis ir veidots, ieļaujot gan dažādas radošās domāšanas metodes - Lielbritānijā atzītu interaktīvu metodoloģiju Nākotnes pilsētas spēle, ar kuras palīdzību būs iespēja analizēt audzēkņu prakses jautājumu problemātiku un izstrādāt priekšlikumus prakses sistēmas pilnveidošanai; savukārt radošajās darbnīcās mūzikas un mākslas pedagogi varēs likt lietā savas zināšanas ar mūzikas industriju un dizainu saistītos praktiskos uzdevumos u.c.

Kursos esam paredzējuši pedagogus iepazīstināt ar radošās industrijas biznesa inkubatoru Creative Andrejsala, kā arī būs iespēja uzzināt vairāk par radošajiem kvartāliem Rīgā un pasaulē. Esam iecerējuši kopīgi apmeklēt Andrejsalu, VEF teritoriju un Miera ielas radošos kvartālus, kur būs iespēja tikties ar radošajiem uzņēmējiem klātienē. Augustā plānotie kursi būs ar praktiskāku ievirzi, kur svarīga būs pedagogu pašu iesaistīšanās un aktīva līdzdarbošanās. Ceram, ka kursu uzdevumi motivēs un palīdzēs atrast jaunu perspektīvu atsevišķu mācību un izglītības procesa problēmu risinājumiem! Aicinām pieteikties gan tos pedagogus, kuri jau ir iepriekš apmeklējuši kursus par radošajām industrijām, gan tos, kuri vēl tikai plāno būt kursu apmeklētāji.

Izsmeļošāka informācija par kursiem un pieteikšanos: mājas lapā www.kriic.lv, sadaļā ESF Projekts/Kursu grafiks).


Projekts "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"
Vienošanās nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums tavā nākotnē!atpakaļ