Aktualitātes

atpakaļ
19.10.2012.

Kultūrizglītības pedagogu tālākizglītības kursu aktualitātes oktobrī

Ar daudzveidīgu kursu programmu – galvenokārt adresētu mūzikas pedagogu auditorijai − oktobrī noslēdzas Eiropas Sociālā fonda projekts "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība", kuru īsteno Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centrs sadarbībā ar Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrību. Kursu norise oktobrī ir intensīva: vairāki no tiem ir jau sekmīgi noslēgušies, bet citi – jau tuvākajās dienās gaida dalībniekus.

Kurss "Radošās industrijas aspekti prakses vadītāju profesionālajai un pedagoģiskai pilnveidei mūzikas izglītībā" ir veidots kā secīgs turpinājums šogad martā un aprīlī organizētajiem radošās industrijas kursiem. Kurss ir orientēts uz mūzikas pedagogu izpratnes veidošanu par radošajām partnerībām, iepazīstināšanu ar radošās industrijas inkubatoru un atsevišķiem Rīgas radošajiem kvartāliem, radošās metodes Nākotnes pilsētas spēle izmēģināšanu praktiskā darbībā. Mūzikas pedagogiem būs iespēja klātienē iepazīties ar radošās industrijas inkubatora Creative Andrejsala uzņēmējiem un šeit bāzētās grupas Instrumenti menedžeres Līvas Pētersones profesionālo pieredzi; Spīķeru radošo kvartālu un ar to saistītiem mūzikas projektiem, tai skaitā Spīķeru koncertzāli, kamerorķestra Sinfonietta Rīga un Latvijas Radio kora, organizācijas Latvijas Koncerti darbību u.c., neatkarīgo teātri Dirty Deal Teatro, kā arī dažādām pieturvietām Miera ielas radošajā kvartālā.  Nākotnes pilsētas spēle dalībniekiem piedāvā apgūt radošu metodi, ar kuras palīdzību tiks analizēta vidusskolas audzēkņu prakse un meklēts mūsdienīgs tās īstenošanas modelis. Mūzikas industrijas sektora apskats un jautājumi par koncertindustriju, mūzikas ierakstu kompānijām, autortiesībām u.c., kā arī darbs radošajā darbnīcā lektores Gunas Zučikas vadībā ir arī iekļauts šī kursa  dienaskārtībā.

Kurss "Daudzveidīgas mācību metodes profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmu mācību priekšmetā Mūzikas valoda" piedāvās iepazīt Latvijas un ārvalstu speciālistu pieredzi dažādu dzirdes treniņa metožu lietojumā mūzikas nodarbībās un apgūt jaunas metodes dažādu dzirdes komponentu iekļaušanai dzirdes treniņā, kā arī citus uzdevumus. Līdzās atzītiem Latvijas lektoriem: Ilmai Grauzdiņai, Andai Beitānei, Borisam Avramecam, Jānim Kudiņam, Valdim Bernhofam un citiem, kā vieslektore ir aicināta Grū Šeteliga (Gro Shetelig) - mūzikas teorijas profesore no Norvēģijas Mūzikas akadēmijas (Oslo), kuras tēma ir Dzirdes treniņš mūzikas nodarbībās.

Kurss "Daudzveidīgas mācību metodes profesionālā vidējā izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle - koka pūšaminstrumentu spēle" paredz apgūt jaunas mācību metodes darbā ar profesionālo vidējo koka pūšaminstrumentu spēles izglītības programmu audzēkņiem un uzzināt par tradīcijām, jaunākajām tendencēm un inovācijām mūzikas instrumentu spēles pedagoģijā. Ar lekciju Radoša pastaiga mūzikas instrumentu spēles pedagoģijas pasaulē, kurā tiks analizēti atsevišķi koka pūšaminstrumentu spēles metodoloģijas aspekti, pieredzē dalīsies lektors no Spānijas Manuels Fernandezs (Manuel Fernández). Viņš Madrides Karaliskajā konservatorijā ieguvis maģistra grādu flautas spēlē, savukārt Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātē ieguvis doktora grādu. Kā kursu lektori ir aicināti arī Mārtiņš Circenis, Liene Denisjuka un Diāna Putniņa.

Oktobrī ir noslēgušies kursi: "Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes un profesionālo vidējo mūzikas izglītības programmu audzēkņu koros un vokālajos ansambļos", "Kolektīvās muzicēšanas specifika profesionālās ievirzes un profesionālajās vidējās instrumentu spēles mūzikas izglītības programmās" (kursa specializācija: Folkloras kopas un Džeza mūzika).

atpakaļ