Aktualitātes

atpakaļ
13.02.2012.

Martā gaidāmi radošās industrijas kursi un radošās darbības nedēļa RADI!

Kas ir radošums tehnoloģiju un informācijas laikmeta kontekstā? Vai radošumu var izmērīt? Kas ir radošā industrija un radošā ekonomika? Vai kārtējie modes jēdzieni mūsdienu piesātinātajā informācijas telpā? Vai valdošā attīstības paradigma gan pasaules, gan Latvijas izaugsmē jau tuvākajā nākotnē? Ko nozīmē radošums izglītībā? Un kādām pieejām un metodēm to īstenot? Kā domāšana caur radošās industrijas prizmu var uzlabot katras skolas un tās pedagogu profesionālo darbību?

Šie un līdzīgi jautājumi par un ap radošumu un radošo industriju būs tie, uz kuriem jau pavisam drīz meklēsim atbildes kopīgi tālākizglītības kursos. No 1.marta līdz 30.aprīlim aicinām apmeklēt kursus Radošās industrijas aspekti profesionālajā mūzikas izglītībā un Radošās industrijas aspekti profesionālajā mākslas izglītībā Eiropas Sociālā fonda projekta Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība ietvaros.

Kā kursu lektorus esam aicinājuši pasaulē atzītus radošās industrijas un radošuma ekspertus no Lielbritānijas: Polu Kolardu (Paul Collard) un Džonu Ņūbiginu (John Newbigin), kā arī Latvijas lektorus - Radošuma pils radošuma trenerus Rolandu Ozolu, Maiju Kīnu, Jutu Birznieci un Ilgu Šļubčenko; zīmolu ligzdas Matka radošās aģentes un zīmolvedības ekspertes Inesi Apsi-Apsīti un Ramonu Treilonu; Banku augstskolas maģistra studiju programmas Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās direktori, konceptveikala Taste Latvia vadītāju Ditu Danosu, kā arī skaņu ierakstu kompānijas Prāta Vētra starptautisko attiecību menedžeri Gunu Zučiku un dizaina studijas Rijada dizainerus Rihardu Funtu un Zani Homku, kuri Latvijas dizaina vārdu nes pasaulē. Pieteikšanās un izsmeļošāka informācija par kursiem un lektoriem mājas lapā www.kriic.lv, sadaļā ESF Projekts/Kursu grafiks.

Kursu Radošās industrijas aspekti profesionālajā mūzikas izglītībā un Radošās industrijas aspekti profesionālajā mākslas izglītībā modeli veidojām, iekļaujot daudzveidīgas mācīšanās metodes - gan teorētiskas lekcijas, gan praktiskas metodes, diskusijas un radošās darbnīcas. Esam domājuši par to, lai Jūs varētu kursiem atvēlēto lielāko laika daļu kopīgi strādāt grupās un dalīties ar idejām, zināšanām, pieredzi katrs savā profesionālajā jomā - mūzikā un mākslā. Jums būs iespēja ģenerēt pārdrošas idejas un domāt par nākotnes projektiem kontekstā ar savu skolu.

Plānotie kursi radošajā industrijā (martā, aprīlī) nav vienīgie šajā jomā, proti, kursu turpinājums tiek plānots arī jūlija nogalē un augustā, kad pievērsīsimies citiem radošās industrijas aspektiem - radošās pilsētas un radošie kvartāli, komunikācija radošajā industrijā, sociālie tīkli u.c.

Radošās un kultūras industrijas attīstība Latvijā šobrīd ir viena no Kultūras ministrijas prioritātēm. Uzsverot tās nozīmību, Kultūras ministrija un Britu padome ar sadarbības partneriem - tai skaitā arī ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru - no 2012.gada 12. līdz 18.martam organizē Radošās darbības nedēļu RADI! Radošās darbības nedēļas mērķis ir veidot izpratni un interesi plašākā sabiedrībā par radošās un kultūras industrijas sektoru, radošu izglītību, inovācijām un zināšanu ekonomiku, kā arī veidot saiknes starp dažādām nozarēm un sektoriem. Nedēļas aktivitātes aptvers piecas tematiskās jomas: (1) radoša identitāte, (2) radoša pārvaldība, (3) radoša izglītība, (4) radoši novadi un (5) radoša uzņēmējdarbība. 

Kursi Radošās industrijas aspekti profesionālajā mūzikas izglītībā un Radošās industrijas aspekti profesionālajā mākslas izglītībā, kuri ietvers arī atklāto lekciju 12.martā Latvijas Universitātes Lielajā aulā, būs viens no nozīmīgiem Radošās darbības nedēļas notikumiem.

Jūs esat aicināti sekot līdzi Radošās darbības nedēļas RADI! programmai un iesaistīties dažādās aktivitātēs savā pilsētā un novadā. Aicinām Jūsu skolu piedalīties, piedāvājot savu Radošās darbības nedēļas ideju/pasākumu/notikumu un par to informējot Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru, aizpildot klātpievienoto anketu. Jūsu piedāvāto norisi ievietosim Radošo novadu kartē, kas būs pieejama mājas lapā www.tavavara.lv. Informācija un pasākumu programma tuvākajā laikā tiks publicēta interneta vietnēs www.km.gov.lv; www.britishcouncil.org; www.knmc.gov.lv; www.kriic.lv.

RADI! Ir radošās darbības nedēļa, kad ikviens no mums, liels, mazs, svarīgs, brīvs, atbildīgs, talantīgs, pelnošs, sapņojošs, stabils, lidojošs, apaļš, zaļš, mirdzošs, praktisks - ikviens, ir aicināts atklāt savu radošo potenciālu un sākt. Radīt! Radošu vidi, radošu uzņēmējdarbību, radošu izglītību, radošu pārvaldību, visu.
Ikvienā no mums mīt kas radniecisks - mēs esam neticami talantīga valsts un cilvēki. Mēs esam RADI! - radoši cilvēki, kuriem ir jāsadarbojas, lai izveidotu šo par iedvesmojošu vietu, par pamanāmu, spilgtu zemi pasaules kartē.

Pasaulē to jau dara. Mēs darīsim labāk, jo mēs jau sirdī esam. Radoši. RADI!

Uz tikšanos radošās industrijas kursos un Radošās darbības nedēļā!


Projekts "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"
Vienošanās nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums tavā nākotnē!

atpakaļ