Aktualitātes

atpakaļ
28.05.2012.

Kursi sitaminstrumentu un metāla pūšaminstrumentu spēles pedagogiem

Maija beigās un jūnijā sākumā projekta "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros notiks tālākizglītības kursi sitaminstrumentu un metāla pūšaminstrumentu spēles pedagogiem.

Sitaminstrumentu spēles pedagogi kursos apgūs tēmas par darbu ar sitaminstrumentu spēles programmas audzēķniem, inovatīvām mācību metodēm un tehnikām sitaminstrumentu spēlē, orķestra sitaminstrumentu spēles iespējām un tehnikām, marimbas spēles tehnikām - Stīvensa tehnika pret tradicionālo tehniku un timpānu spēles pamatprincipiem (Vīnes skola).
Kursu lektori: Elīna Endzele, Rihards Zaļupe un Reinhards Torisers (Reinhard Toriser, Vācija / Austrija).

Metāla pūšaminstrumentu spēles pedagogi kursos apgūs tēmas par daudzveidīgām mācību metodēm profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņa pilnveidei trompetes spēlē, džeza aspektiem profesionālās ievirzes izglītības programmā Pūšaminstrumentu spēle, daudzveidīgām mācību metodēm profesionālās ievirzes izglītības programmas Pūšaminstrumentu spēle audzēkņa pilnveidei mežraga spēlē un tēmas par kolektīvās muzicēšanas specifiku darbā ar profesionālās ievirzes metāla pūšaminstrumentu spēles audzēkni.
Kursa lektori: Valdis Bizuns (Vācija / Latvija), Peter Hoefs (Vācija).

Sīkāka informācija: www.kriic.lv sadaļā Kursu grafiks.


Projekts "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"
Vienošanās nr. 2009/0208/1DP/1.2.1.1.2/09/IPIA/VIAA/005
PROJEKTU LĪDZFINANSĒ EIROPAS SAVIENĪBA

Ieguldījums tavā nākotnē!


atpakaļ