Jautājumi un atbildes

Jautājumi un atbildes par projektu "Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība"
Atbildes uz jautājumiem par projektu pieejamas arī mājas lapā www.kriic.lv sadaļā ESF Projekts - Jautājumi un atbildes.
Kāpēc uz Apliecībām nav norādīts saskaņojums ar Izglītības un zinātnes ministriju?
Projekta „Profesionālās kultūrizglītības pedagogu tālākizglītība" ietvaros izsniegtās apliecības apliecina, ka pedagogi savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei ir apguvuši profesionālo tālākizglītību. Projekta ietvaros organizētie tālākizglītības kursi un to saturs ir saskaņots ar LR Kultūras ministriju (no 04.02.2011. - ar Kultūrizglītības un nemateriālā mantojuma centru).
Atbilstoši Projekta īstenošanas nosacījumiem, kursu saturs ir jāsaskaņo ar atbilstošās nozares organizāciju, šajā gadījumā - ar organizāciju, kas veic kultūrizglītības pārraudzības funkcijas. Izglītības un zinātnes ministrija Projekta ietvaros veic Atbildīgās iestādes funkcijas.
Jautājumi un atbildes par RDKS sagatavošanas klasi
Kurās dienās notiek nodarbības?
Pirmdienās un trešdienās vai otrdienās un ceturtdienās.
Kādos laikos notiek nodarbības?
Nodarbības notiek tikai pēcpusdienā, pēc plkst.16:00.
Kāda vecuma bērnus uzņem sagatavošanas klasē?
Sākot no 4 gadu vecuma.
Cik un kādas nodarbības tiek piedāvātas sagatavošanas klasē?
4-5 gadīgiem bērniem notiek divas nodarbības (Mūzikas mācība un Ansamblis) divas reizes nedēļā.
6 gadīgiem bērniem notiek trīs nodarbības (Mūzikas mācība, Ansamblis, Domāsim, darīsim) divas reizes nedēļā.
Ko bērni apgūst nodarbībā Domāsim, darīsim?
Bērni pilda radošus uzdevumus, strādā ar darba lapām, kurās ir ietverti uzdevumi latviešu valodā un matemātikā.