Kultūrizglītības projekti

Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība kopš dibināšanas ir iesaistījusies Latvijas kultūrizglītības attīstības veicināšanā, īstenojot gan vietēja, gan starptautiska mēroga kultūrizglītības aktivitātes. Biedrības izveidošanas mērķis bija atbalsta sniegšana Rīgas Doma kora skolai, Rīgas Doma zēnu korim un Rīgas Doma kora skolas meiteņu korim, pilnveidojot skolas materiāli tehnisko bāzi, sekmējot skolas pedagogu un audzēkņu tālākizglītību nacionālos un starptautiskos semināros un iesaistoties starptautiskās izglītības programmās. Kopš 1999.gada Biedrība katru gadu organizē kultūrizglītības kursus bērniem un jauniešiem.