Mūzikas terapijas pētniecība

Mūzikas terapija ir viens no kreatīvo psihoterapiju veidiem. Mūzikas terapijas treniņš sekmē bērna iekšējo resursu aktivizēšanu, mazina ikdienas radīto stresu, ļauj iepazīt un harmonizēt savu Es saistībā ar apkārtējo vidi. Mūzikas terapija piedāvā īpašu komunicēšanas veidu - sarunu skaņās! Mūzikas terapijas metodes pielāgojamas dažādiem vecumiem - bērniem un pieaugušajiem.

Modernās mūzikas terapijas darbības lauki
1. Sociālās un veselības aprūpes institūcijās:
  • Klīniskajā jomā - piemēram, speciālizētajās bērnu, jauniešu un pieaugušo psihoterapijas klīnikās, stacionārajās klīnikās, somatisko slimību ārstēšanas iestādēs;
  • Rehabilitācijas jomā - piemēram, psihiski un garīgi atpalikušo bērnu, jauniešu un pieaugušo sociālās aprūpes centros, ambulantoriskajos psihiatrijas pēcaprūpes centros;
  • Preventīvajā jomā - piemēram, profilaktisks un metafilaktisks darbs ar bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem visos dzīves posmos.
2. Privātpraksēs
3. Firmās un uzņēmumos (konsultēšana, supervīzijas, coaching, mobbing, konfliktu menedžments)
4. Izglītības iestādēs.
Mūzikas terapiju pielieto psiholoģisku traucējumu, psihiatrisku un psihosomatisku saslimšanu gadījumā, saslimšanās, kuru ārstniecībā izmantojamas psihoterapeitiskas metodes, klīniskajās jomās (sāpju terapija, onkoloģija, rehabilitācija).
Mūzikas terapijas privātpraksē piedāvājam individuālas vai grupu (2 - 3 bērni) konsultācijas, ja vērojamas:
- nesaskaņas klasē
- uzvedības traucējumi
- uzmanības traucējumi
- mācību grūtības vai traucējumi
- nepārvaramas baiļu un stresa situācijas
- noslēgtība
- attīstības, kustību koordinācijas un sīkās motorikas attīstības traucējumi u.c.    
 
Metodes, kuras pielietojam savā darbībā:
Uz uzvedības korekciju orientētā mūzikas terapija
Metodes orientētas uz simptomiem: kondicionēšana, kontra-kondicionēšana, desensibilizācija, modeļu apgūšana, pašregulācijas treniņš, pašvērtības līmeņa celšana, kognitīvā pārstrukturizēšana. Mūzika šajā gadījumā pastiprina adekvātu uzvedību un rīcību, tā efektivizē atslābināšanās treniņus, kas balstīti uz mācību teorētiskajiem modeļiem. Akustiska informācija spēj attīstīt pašregulācijas spējas.
Humānistiski - geštaltterapeitiski orientētā mūzikas terapija
Orientēta uz pārdzīvojumiem. Seansu darbība tiek virzīta pēc principa „Šeit un Tagad". Tas ļauj pacientam atrisināt pagātnes problēmsituācijas laikā un vietā (reinscinējuma princips). Terapiju mērķis ir panākt spēju nedomāt un nereflektēt, bet gan sajust un izjust.
Antropozofiskā mūzikas terapija
Mūzika veicina kopuma - cilvēks-ķermenis-dvēsele noturīgumu. Korekcijas līdzsvara traucējumu gadījumā. Mūzika iedarbojas ar atsevišķiem tās komponentiem, kuru pielietojums ir mērķtiecīgs (mūzikas imanence).
Tiek izmantoti speciāli mūzikas instrumenti, ņemot vērā to akustiskās īpatnības (saskanīgi, harmoniski instrumenti). To īpašības tiek saskaņotas ar noteiktām ķermeņa daļām:
Pūšaminstrumenti - galvas reģions
Stīgu instrumenti - krūšu daļa
Sitaminstrumenti - ekstremitātes
Pielietojam lielākoties antropozofiskās mūzikas terapijas aktīvās metodes - brīvu improvizāciju brīvas akustiskās informācijas sarunas veidā. 
Sistēmiskā mūzikas terapija
Orientēta uz risinājumiem: terapija fokusēta nevis uz problēmām, bet gan uz problēmas izņēmumiem un tās hipotētiskajiem risinājumiem (piem. nākotnes mūzika). Tiek konstruēta realitāte - kas varētu notikt, ja problēma vairs neeksistētu.
Akustiska pieeja klientam spēļu un dažādu mēģinājumu veidā palīdz izjust pārdzīvojumus un alternatīvās patiesības iespējas. 
 
Mūzikas terapijas seansus vada Valdis Bernhofs
Pieteikšanās pa tālr. 29454055