Par biedrību

  Biedrības darbība
Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrība dibināta  1997.gada 27.maijā.
Biedrības pamata darbības virzieni ir:
  • bērnu un jauniešu kultūrizglītības pasākumu organizēšana,
  • pieaugušo kultūrizglītības pasākumu organizēšana,
  • starptautisku izglītības un pieredzes apmaiņas projektu koordinēšana.

Biedrības izveidošanas mērķis bija atbalsta sniegšana Rīgas Doma kora skolai, Rīgas Doma zēnu korim un Rīgas Doma kora skolas meiteņu korim, pilnveidojot Rīgas Doma kora skolas materiāli tehnisko bāzi, sekmējot skolotāju un audzēkņu tālākizglītību nacionālos un starptautiskos semināros un iesaistīšanos starptautiskās izglītības programmās.

  Biedrības valde
Rīgas Doma kora skolas atbalsta biedrības valdes līdzbiedri:
Valdis Bernhofs, kopš 27.05.1997.
Jānis Erenštreits, kopš 27.05.1997.
Lilita Stūre Stūriņa, kopš  01.10.2004.

  Rekvizīti
Reģistrācijas Nr. 40008025341
Juridiskā adrese: Kalnciema 10/12, LV 1048, Rīga