Sagatavošanas kursi pirmsskolas vecuma bērniem

              Uzņemšana RDKS AB sagatavošanas klasē 

 

Aicinām 4 līdz 6 gadus vecus zēnus un meitenes pieteikties uz „Muzikālajām un attīstošajām nodarbībām pirmskolas vecuma bērniem”

UZŅEMŠANA (noklausīšanās)

 RDKS AB sagatavošanas klasē

2019./2020. mācību gadam notiks

 CETURTDIEN,5. SEPTEMBRĪ.

Pieteikšanās uz noklausīšanos*

trešdien, 4.septembrī

pa tālr. 26395166 :no plkst. 14.00 līdz 17.00

 *Sagatavot dziesmiņu pēc izvēles: dziedāt 3-4 pantu dziesmu, bez klavieru pavadījuma.

 *Muzikālās dzirdes, atmiņas un ritma izjūtas tests, rotaļu veidā, uz vietas J : atkārtot skolotāja dziedātās/spēlētās skaņas un melodijas , atkārtot dzirdēto ritmu ar plaukstām.

Nodarbības sākas 30.septembrī.

Visiem vecākiem kopsapulce 25.septembrī.

Sīkāku informāciju iespējams iegūt, rakstot uz e-pastu: sagatavosana@rdksab.lv..

 

RDKS sagatavošanas klasē audzēkņi apgūst mūzikas mācību priekšmetus: ansambļa dziedāšanu un mūzikas mācību. Visām grupām mācības notiek pēcpusdienās, sākot no pklst.16.30, divas reizes nedēļā. 
Nodarbību mērķis ir veicināt audzēkņu vispusīgu harmonisku attīstību, sekmēt skolēnu emocionālo un intelektuālo attīstību, attīstīt radošās spējas, ievērojot katra personības īpatnības un vajadzības. 6 gadīgo grupu audzēkņi gatavojas mācību turpināšanai 1.klasē un iestājpārbaudījumiem mūzikas skolā.
Svarīgi! RDKS AB sagatavošanas klases nodarbību apmeklējums negarantē automātisku audzēkņa uzņemšanu NMV Rīgas Doma kora skolas 1.klasē.