Sagatavošanas kursi pirmsskolas vecuma bērniem

2017.gada 20.septembrī  NMV

 Rīgas Doma kora skolā notiks

 sagatavošanas klases vecāku

 kopsapulce

 vecākiem, kuru bērni turpinās mācības 2017./2018.m.g. un vecākiem, kuru bērni ir uzņemti 2017.gada jūnijā un septembrī :

4 un 5 gadīgo bērnu grupu vecākiem plkst.18.00

6 gadīgo bērnu grupu vecākiem plkst.19.00

Nodarbības sagatavošanas klasē sākas no 2.oktobra. 
   


Aicinām 4 gadus vecus zēnus un meitenes pieteikties

 sagatavošanas klasē uz brīvajām vietām.

 

Nodarbības notiks otrdienās un ceturtdienās no plkst. 17.00 līdz 17.55.

Pieteikties var līdz 19.septembrim nosūtot pieteikumu uz e-pastu sagatavošana@rdksab.lv

Pieteikuma vēstulē lūdzam norādīt:

 

  1. Bērna vārds, uzvārds;
  2. Dzimšanas gads un datums;
  3. vecāku kontakttālrunis.


Sagatavošanas klasē audzēkņi apgūst mūzikas mācību priekšmetus: ansambļa dziedāšanu un mūzikas mācību. Visām grupām mācības notiek pēcpusdienās, divas reizes nedēļā.
Nodarbību mērķis ir veicināt audzēkņu vispusīgu harmonisku attīstību, sekmēt audzēkņu emocionālo un intelektuālo attīstību, attīstīt radošās spējas, ievērojot katra personības īpatnības un vajadzības. Audzēkņi gatavojas mācību turpināšanai 1.klasē un iestājpārbaudījumiem mūzikas skolā.
Atgādinām, ka RDKS sagatavošanas klases nodarbību apmeklējums negarantē automātisku audzēkņa uzņemšanu NMV Rīgas Doma kora skolas 1.klasē.